Raad van Toezicht

Help mee
en doneer
Ga terug

Nicolette Kroezen

Na het afronden van de opleiding HEAO-Communicatie is Nicolette in de jaren tachtig als Public Relations functionaris werkzaam geweest bij Grondmechanica Delft en ABB Fläkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de gezondheidszorg. Bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen is zij ruim twintig jaar werkzaam geweest waarvan de laatste zeven jaar als secretaris/directeur.

Naast het ‘managen’ van een vereniging heeft de kwaliteit van de mondzorg altijd haar belangstelling gehad. Zo was zij gastdocent ‘Kwaliteitszorg tandartsen’ aan de drie faculteiten tandheelkunde, secretaris van het curatorium van de bijzondere leerstoel ‘Kwaliteit van mondzorg’ en lid Centraal College van Deskundigen van de stichting HKZ.

Naast de functie in het bestuur van het Fonds Mondgezondheid heeft zij nog enkele andere bestuursfuncties.

Hans Bakker

De rode draad in de carrière van Hans Bakker is “professionele hospitality”. Na zijn studie bedrijfseconomie trad hij in dienst van Holland International v.o.f, waar hij, na het vervullen van diverse staffuncties, als directeur Touroperating verantwoordelijk was voor alle uitgaande vakantiereizen. Als commercieel directeur van Transavia Airlines was hij daarna o.a. verantwoordelijk voor de introductie van de leisure lijndiensten en de uitbreiding van het netwerk van Transavia naar een groot aantal nieuwe zonbestemmingen. Na acht jaar keerde hij terug in de reiswereld om als voorzitter van de Raad van Bestuur van TUI Nederland N.V het fusieproces van Arke en Holland International te realiseren. In deze periode was hij tevens lid van de Vorstand van TUI Group Gmbh in Hannover. In 2002 verliet hij het TUI-concern om in 2002 na een vrije periode, algemeen directeur van Amsterdam RAI te worden, een functie die hij tot op heden met veel enthousiasme vervult. Hans Bakker vervult daarnaast verschillende nevenfuncties, zoals voorzitter van de RvC’s van GVB Holding N.V, Transavia Airlines B.V. en SnowWorld Leisure N.V. en hij vervult maatschappelijke functies, waaronder voorzitter van de Stichting Holland Marketing NBTC en voorzitter van het bestuur van de Stichting Jumping Amsterdam.

Gerard Ketelaar

Gerard bekleedde bijna twintig jaar lang senior management- en directiefuncties bij Philips, KPN Telecom, Sylvan Prometric en PiMedia. Midden jaren negentig was hij manager van de Business Unit Interactive Services van KPN Telecom. Daar manifesteerde hij zich als de stuwende kracht achter de introductie van toonaangevende telefoon- en chipkaartconcepten en innovatieve internetactiviteiten. Bij het Amerikaanse Sylvan Prometric (wereldwijd marktleider op het gebied van Computer Based Testing) was hij als directeur EMEA verantwoordelijk voor de new business-activiteiten in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Als algemeen directeur van PiMedia gaf hij leiding aan de introductie van vernieuwende HR instrumenten voor performance en competentie- management. Het vak van executive search maakte hij zich eigen bij YER. Gezien zijn achtergrond ligt het voor de hand dat hij als managing director werkzaam is bij Quaestus.

Marc Dijkstra

Marc heeft meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring in de financiële- en zakelijke dienstverlening. Hij bekleedde zowel financiële, commerciële als eindverantwoordelijke functies bij AEGON, de Meeus Groep en 365. Sinds begin 2013 is hij Managing Partner bij Posthuma Partners, een internationaal opererend adviesbureau dat actuariële software ontwikkelt voor verzekeraars, schadeherstelbedrijven en ziekenhuizen. Daarnaast heeft hij een drietal toezichthoudende functies en is hij als investeerder actief betrokken bij een aantal innovatieve start-ups in binnen- en buitenland.

Toine Straathof

Toine is inmiddels 10 jaar werkzaam bij de Rabobank als manager van grote veranderprogramma’s. Werkzaamheden die gekenmerkt worden door uitdaging en vernieuwing hebben zijn voorkeur. Het volgen van de internationale MBA bij de RSM heeft hem geholpen het ICT kader op te rekken met business strategie, marketing, HRM en operations inzichten.
In zijn werk probeert hij een combinatie te vinden in de wat “hardere” managementrol en de intermenselijke kant. Deze intermenselijke kant heeft zijn warme belangstelling; de reden dat organisaties succesvol zijn heeft alles te maken dat de mensen goed in hun vel zitten, gewaardeerd worden en ruimte krijgen voor ontwikkeling.