Doelgroepen

Hulphond Nederland zet dieren in als co-therapeut bij hulpvragen met betrekking tot:

  • gedragsproblematiek (ass, adhd, add enzovoorts)
  • psychische problematiek (m.u.v. PTSS)
  • hechtingsproblematiek
  • pesten
  • verstandelijke beperkingen
  • sociale en emotionele vaardigheden
  • weerbaarheid
  • houding en non-verbale communicatie
  • ontwikkelingsproblematiek
  • authenticiteit en leiderschap
  • hooggevoeligheid