Kwispellezen

Hulphond Nederland en de Bibliotheek Midden-Brabant introduceren met Kwispellezen een nieuwe en succesvolle methode voor kinderen die moeite hebben met lezen. Het voorlezen aan een hond bezorgt de kinderen een succeservaring. De individuele voorleessessies vergroten hun zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt.

Voorlezen aan een hulphond

Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide hond. Leerkrachten van betrokken basisscholen kunnen hiervoor leerlingen aanmelden die moeite hebben met leren lezen. Het gaat onder andere om zwakke lezers of kinderen met autisme, hoogbegaafdheid, ADHD, gedragsproblemen, faalangst of een zeer laag zelfvertrouwen. Deelnemende kinderen volgen een programma van acht individuele voorleessessies. Een sessie duurt 15 minuten en vindt een keer per week plaats. Hiervoor is een comfortabele voorleeshoek ingericht waar het kind makkelijk contact kan maken met de hond en in alle rust aan hem kan voorlezen.

Leesconsulent

Bij de voorleessessie is een pedagogisch begeleider aanwezig die ervaring heeft met honden. Voor de sessies worden verder een vrijwilliger en leesconsulent van de bibliotheek ingezet. Zij bereiden de sessies voor en begeleiden de ouders/verzorgers die ook nadrukkelijk bij Kwispellezen worden betrokken.

Therapie-hulphonden

De honden die meedoen zijn door Hulphond Nederland opgeleide en gecertificeerde Therapie-hulphonden. Deze honden zijn speciaal opgeleid om met kinderen te werken. De inzet van de hulphond werkt voor de kinderen (en ouders) motiverend en rustgevend. De hond is zodanig opgeleid dat externe prikkels hem weinig afleiden. Daarnaast voelt de hond goed aan welke mate van interactie tussen hem en het betreffende kind prettig werkt.

Meer informatie over Kwispellezen vindt u op de website www.kwispellezen.nl.