Visie

Hulphond Nederland heeft ruim 30 jaar ervaring met de opleiding van hulphonden voor verschillende doelgroepen. Op basis van onze expertise hebben wij een duidelijke visie ontwikkeld over een verantwoorde inzet van een hulphond bij een hulpvraag.  Op deze pagina presenteren wij enkele artikelen waarin deze visie tot uiting komt.

Verdiepende sessies zijn essentieel voor plaatsing van een PTSS-hulphond
Wie worstelt met lichamelijke of geestelijke problematiek waarvan is bewezen dat een hulphond daarbij verlichting kan brengen, kan vaak niet wachten om zelf een hulphond in huis te krijgen. Maar een hulphond komt niet kant-en-klaar uit een fabriek. Het vergt inzet, tijd en aandacht van zowel de hond als de cliënt om het plaatsingstraject van een hulphond te laten slagen. In dit artikel leggen we uit waarom verdiepende sessies in Herpen essentieel zijn voor de plaatsing van een PTSS-hulphond.

Plaatsing van hulphond bij jongeren met therapeutische zorgvraag werkt niet
Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of onze stichting een hulphond kan plaatsen bij een jongere met ernstige gedragsproblemen, zoals autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornissen of andere psychiatrische problematiek. Op basis van onze jarenlange ervaring met deze doelgroep kunnen én willen wij niet voldoen aan deze vraag. Het is onze overtuiging dat het plaatsen van een opgeleide hulphond in de thuissituatie van een jongere niet werkt. In dit artikel leggen we uit waarom en lichten we toe waarom een interventie met therapeut en hulphond noodzakelijk is om een jongere echt verder te helpen.