Wetenschappelijk onderzoek

Hulphond Nederland is een actieve partner in de uitvoering van wetenschappelijke onderzoek naar de inzet van hulphonden. Het Expertisecentrum werkt hiervoor samen met een aantal universiteiten en onderzoeksinstellingen. Momenteel vinden de volgende wetenschappelijke onderzoeken plaats.

EPISODE

In samenwerking met Hulphond Nederland voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Open Universiteit en het Instituut voor Antrozoölogie, vanaf medio 2018 onderzoek uit naar de kosten en effecten van hulphonden bij epilepsiepatiënten. EPISODE vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gesubsidieerd door ZonMw. Het doel is om op basis van onderzoek aan te tonen wat Epilepsie-hulphonden voor epilepsiepatiënten betekenen. Met de uitkomsten van het onderzoek wil Hulphond Nederland bewerkstelligen dat ook voor Epilepsie-hulphonden en cliënten een vergoeding vanuit de zorgverzekering beschikbaar komt. Hulphond Nederland is een van de twee organisaties die hulphonden voor de deelnemers aan het onderzoek faciliteert. Meer informatie: www.imta.nl/episode/

 

 

V-PWR

V-PWR (Veterans with Post-traumatic Stress disorder Working dog Research) is een tweejarig onderzoeksproject naar de effecten en invloeden van hulphonden bij mensen met beroepsgerelateerde PTSS. Het onderzoek is een samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, het Ministerie van Defensie en Hulphond Nederland. Het Karel Doorman Fonds (steunfonds Marinepersoneel), de Triodos Foundation en Royal Canin ondersteunen het onderzoeksproject financieel. Er zijn veel positieve subjectieve ervaringen bekend over de interactie tussen een hulphond en een PTSS-cliënt. V-PWR richt zich op de objectieve metingen over de fysieke en mentale gesteldheid van mens en hond, zoals hartslag, bloeddruk, bewegingspatroon en cortisol. Meer informatie: www.vriendendiergeneeskunde.nl/project/hulphonden

Therapie met hulphonden

Therapeut Candela Hüsgen van Hulphond Nederland voert in verband met een Masterscriptie voor haar studie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, een eenjarig onderzoek uit naar het effect van therapie met hulphonden op het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Het is tevens een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een uitgebreider promotieonderzoek van vier jaar. Door middel van dit onderzoek wil Hulphond Nederland de effecten meten die therapie met hulphonden heeft op kinderen en jongeren. Daarnaast wil de stichting bewerkstelligen dat gemeentes en verzekeraars gemakkelijker financieel gaan bijdragen aan deze vorm van therapie.