Expertisecentrum

Help mee
en doneer
Ga terug

Het expertisecentrum is onderdeel van Hulphond Nederland. Binnen het expertisecentrum worden alle activiteiten geïnitieerd & gecoördineerd die te maken hebben met Research & Development bij de inzet van hulphonden door Hulphond Nederland en samenwerkende partijen. Het expertisecentrum positioneert zich als een zelfstandig onderdeel van Hulphond Nederland met specifieke activiteiten. Deze activiteiten vallen uiteen in 4 onderdelen

1. Innovatie

Het intitiëren, coördineren en ontwikkelen van nieuwe en bestaande dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van het zintuiglijke waarnemingsvermogen van honden.

2. Samenwerking

Het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties die werken met en voor doelgroepen van Hulphond Nederland. Vanuit deze samenwerking wordt expertise gemobiliseerd en worden doelgroepen beter bereikt.

3. Opleidingen

Het in,- en extern verzorgen van scholing.

4. Onderzoek

Het begeleiden en faciliteren van onderzoek naar de inzet van hulphonden in de door Hulphond Nederland geselecteerde marktgebieden