Schenken

Stel, u draagt Hulphond Nederland een warm hart toe en wilt de stichting graag financieel ondersteunen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Naast een donatie of nalatenschap, kunt u Hulphond Nederland steunen middels een schenking. Een schenking of gift is fiscaal aantrekkelijk, wanneer u de schenking of gift doet aan een organisatie met een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status. Hulphond Nederland is een ANBI.

Giften aan stichtingen en vereniging, die geen ANBI zijn, zijn niet aftrekbaar.

U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI aftrekken
U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn en wat het verschil is tussen periodieke en gewone giften, leest u hieronder bij “Periodieke giften en gewone giften; wat is het verschil?”

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet. Want voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Bij het behalen van fiscaal voordeel met deze aftrekpost, mag u giften aan verschillende organisaties met een ANBI status bij elkaar optellen. Heeft u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op. Bij gewone giften telt u ook de drempelinkomens op.

Periodieke giften en gewone giften. Wat is het verschil?

Wat is een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift en aftrekbaar als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Een lijfrente kunt u ook periodiek schenken middels een overeenkomst voor periodiek schenken.

Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, kunt u bij ons een formulier downloaden om uw schenking te regelen. U kunt dit formulier ook telefonisch opvragen via 0486 – 422 723. Wanneer u dat wenst, kunt u in aanvulling op uw gift gebruikmaken van een betalingsvolmacht. Deze kunt u hier downloaden. 

RSIN invullen
Goede doelen, die als ANBI zijn aangewezen, hebben een beschikking ontvangen waarin hun unieke nummer staat.: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Het RSIN van Hulphond is: 809637741 .

Wat is een gewone gift?
Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet:

  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum
Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Heeft u een fiscale partner?
Tel dan de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op. En de drempelinkomens ook.

Meer informatie
Wilt u meer weten over schenken aan Hulphond Nederland? U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze adviseur Patricia Reijkers. Voor meer informatie kunt u ook de brochure downloaden:

 Brochure Schenken