Schenken

Stel, u draagt Hulphond Nederland een warm hart toe en wilt de stichting graag financieel ondersteunen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Naast een donatie of nalatenschap, kunt u Hulphond Nederland steunen middels een schenking.

Schenken

Een schenking of gift is veelal fiscaal aantrekkelijk, binnen wettelijk bepaalde minima en maxima. Wilt u fiscaal voordeel behalen voor uw aftrek, dan mag u giften aan verschillende organisaties bij elkaar optellen.

Giften aan een goed doel of een stichting (ook wel ANBI genoemd), mag u onder de volgende voorwaarden in aftrek brengen:

  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u deze gift daadwerkelijk heeft gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften of kwitanties.
  • De uitgave was hoger dan een bepaald bedrag: de drempel (1% van uw inkomen, met een minimum van € 60,-). Hierboven is de gift aftrekbaar tot maximaal 10% van uw inkomen. Indien u een fiscale partner heeft, moet u bij uw inkomen het eventuele inkomen van deze partner meenemen.
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

Giften aan een verenging of stichting die geen ANBI is, zijn niet aftrekbaar.

Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, kunt u bij ons een formulier downloaden om uw schenking te regelen. U kunt dit formulier ook telefonisch opvragen via 0486 – 422 723. Wanneer u dat wenst, kunt u in aanvulling op uw gift gebruikmaken van een betalingsvolmacht. Deze kunt u hier downloaden. 

Lijfrente

Een lijfrente is een periodieke schenking, die minimaal vijf jaar achter elkaar plaatsvindt. Het voordeel van een lijfrente boven een reguliere schenking is dat deze niet aan een minimum of maximum gekoppeld is en dat het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar is. Hulphond Nederland neemt de kosten voor deze schenking op zich (vanaf een minimum van € 100 per jaar). Lijfrentes mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

  • U heeft de gift bij een notaris laten vastleggen.
  • U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden.
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar.
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Zowel bij een schenking als bij een gift in de vorm van een lijfrente is Hulphond Nederland geen schenkbelasting verschuldigd over uw gift. Wij kunnen zodoende uw volledige gift inzetten voor ons doel: een hulphond beschikbaar maken voor iedereen.