Dioraphte

Dioraphte steunt als vermogensfonds goede doelen in Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda, Zuid-Soedan en Malawi. Stichting Dioraphte is actief sinds 2002 en is in 2015 juridisch gefuseerd met Stichting Liberty, Stichting Dijkverzwaring en Stichting Continuendo MusartE Foundation. Het fonds steunt projecten op het gebied van cultureel erfgoed, podiumkunsten, sociale initiatieven en wetenschap & onderwijs.

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel hebben het organiseren van projecten of activiteiten ten behoeve van:

  • kwetsbare groepen in de maatschappij;
  • onderwijs;
  • gezondheidszorg;
  • werkgelegenheid;
  • de bevordering – alsmede de uitvoering – van wetenschappelijk onderzoek;
  • Nederlands cultureel erfgoed en/of Nederlandse podiumkunsten.

www.dioraphte.nl