Pluryn

Iedereen doet zoveel mogelijk mee in de samenleving. Heb je daar ondersteuning bij nodig? Kom dan eens met ons praten. Pluryn ondersteunt bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar je kunt ook terecht op onze locaties.

We zijn een landelijk werkende organisatie. Sinds 1 september 2016 maakt Intermetzo onderdeel uit van Pluryn. De organisatie telt in zijn totaliteit meer dan 400 locaties. Er werken 7400 professionals en 1000 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij ons voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in onze voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.

www.pluryn.nl