Rabobank Foundation

Zelfredzaamheid

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten. Mensen die hard werken om een (economisch) zelfstandig bestaan op te bouwen verdienen onze steun. Financieel én door de inzet van onze expertise en ons netwerk.

Onze visie

Iedereen die vooruit wil komen moet de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het bevorderen van zelfredzaamheid zien wij als een effectieve manier van hulpverlening in binnen- en buitenland.

Onze missie

We bieden zowel in het buitenland als in Nederland (kans)arme mensen in groepsverband een duurzaam toekomstperspectief. Dit toekomstperspectief creëren we door inzet van onze financiële middelen, de Rabo-expertise en ons netwerk.

www.rabobankfoundation.nl