UpUco

Karin en Ron Goldewijk zijn ondernemers en zeezeilers in hart en nieren. Gedurende de crisisjaren 2008 tot 2014 waren zij in staat om hun vorige bedrijf met maar liefst 300% te laten groeien. Zij zijn dan ook van mening dat een schip, ook in ruig vaarwater, veilig en zorgvuldig van A naar B moet kunnen varen. Juist in spannende tijden wisten zij het talent van hun collega’s te gebruiken, toe te passen en naar een hoger plan te tillen.

Tijdens deze jaren is de upUco methodiek ontstaan. Gezien het bewezen succes besloten ze om de upUco methode naar buiten te brengen, en andere bedrijven en organisaties te inspireren met hun “Way of Work”. Karin en Ron staan voor verbetering, versnelling en weerbaarheid. Met hun expertise en jarenlange ervaring in het opzetten en succesvol maken van bedrijven, hebben zij hun kwaliteiten samengebracht tot een gemeenschappelijke passie: het herkennen, erkennen, inzetten en ontwikkelen van talent. 

Naam

De naam upUco bestaat uit drie delen. Alle drie hebben zij een betekenis.

up → Progression

U → You

co  → Co-learning, Colleague, Company

Deze drie delen komen samen in upUco. Samen staan zij voor de beweging (up) die jij (U) maakt in een bepaalde omgeving, proces of relatie (co).

Idee

Karin en Ron zijn na de eerdere successen opnieuw begonnen, nu met upUco. Uitgangspunt van de upUco-methodiek is dat iedereen talentvol is. Het proces? Het vaststellen van competenties door middel van de Persoonlijke Talenten Analyse. Vervolgens ontstaat de mogelijkheid om de persoonlijke talenten in te zetten en elkaar te versterken.  Persoonlijke-, team- en organisatiedoelen worden gerealiseerd. Dit vindt plaats met toepassing van Informeel-Leer-modellen en een specifiek voor de methodiek ontwikkelde tool TalentConnect®.

De upUco-methodiek gaat over energie. Waar krijg je energie van of wat kost je energie? Je gaat aan de slag met jouw dominante competenties en daarmee je talent. Zo zit je maximaal in je energie. Resultaat is enthousiasme, wederzijds respect en verantwoordelijkheid durven nemen. Je gaat jezelf versterken in datgene wat je zelf aangeeft met een collega TalentCoach.

www.upuco.nl