Hulphond Nederland vaste beneficiant van de VriendenLoterij

20 februari 2018

Hulphond Nederland wordt vaste beneficiant van de VriendenLoterij. Dit mooie nieuws werd op 19 februari bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala in Laren. De komende vijf jaar kan de stichting rekenen op een structurele schenking om meer mensen te helpen met de inzet van een hulphond. Hulphond Nederland is trots en verrast met de toevoeging aan de groep vaste beneficianten van de VriendenLoterij. De deelnemers van de VriendenLoterij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de ambitie om per einde 2018 op jaarbasis 1.000 mensen te helpen met de inzet van een hulphond.

Therapie en coaching

Hulphonden zijn een steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische problemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of autisme en (licht) verstandelijke beperkingen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden. Zij maken gebruik van het speciale therapie- en coachingprogramma waarmee de stichting al honderden jongeren heeft geholpen die anders vastlopen in het dagelijks leven. “Wij zijn ontzettend blij met de steun van de Vriendenloterij. Hiermee kunnen wij meer hulphonden opleiden om meer mensen te helpen. Een hulphond biedt zelfredzaamheid, nieuw perspectief en onbetaalbare vriendschap. En dat is precies waar de mensen die wij helpen terecht naar verlangen.”, aldus Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie van Hulphond Nederland.

Over de VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. Kijk voor meer informatie op www.vriendenloterij.nl.

Foto: Roy Beusker Fotografie