Van pup tot pensioen

Hoe ziet de carrière van een hulphond eruit? Ontdek het in deze animatie of lees de onderstaande toelichting.

Gastgezin en training
Een pup die in aanmerking komt voor een opleiding tot hulphond, woont in zijn eerste levensjaar bij een gastgezin. Hier wordt hij opgevoed tot een sociaalvaardige hond en leert de eerste basiscommando’s. Gastgezinnen worden zorgvuldig geselecteerd en intensief begeleid vanuit Hulphond Nederland. Tijdens een aantal toetsmomenten wordt gemonitord of de hond voldoende vorderingen maakt. Als de hond tussen de 14 en 17 maanden oud is, krijgt hij een medische screening. Vervolgens begint hij aan zijn opleiding op het trainingscentrum van Hulphond Nederland in Herpen. Hier wordt hij onder de professionele hoede van een van de trainers gesteld, die hem in ongeveer 6 maanden opleidt tot een volleerde hulphond. Halverwege deze 6 maanden wordt bepaald bij welke hulpvraag de hond het beste past: plaatsing bij een cliënt thuis als ADL-, Epilepsie- of PTSS-hulphond, of inzet als Therapie-hulphond binnen het therapie- en coachingprogramma van Hulphond Nederland.

Plaatsing bij een cliënt (ADL, PTSS en Epilepsie)
De match tussen een cliënt en een hulphond wordt zeer zorgvuldig en in verschillende fasen tot stand gebracht. Er wordt bekeken of er een goede klik is en welke vaardigheden de hond moet aanleren. Na een matchbezoek volgt er een aantal maanden maatwerktraining en
daarna een intensieve training bij de cliënt thuis, de zogenaamde thuistraining. Daarna vindt standaard eenmaal per half jaar nazorg plaats tijdens een bezoek aan huis. Het welzijn van de hond staat hierbij altijd centraal. Deze begeleiding duurt tot het pensioen van de hond, wanneer de hond gemiddeld 10 jaar is.

Therapie en coaching
Een Therapie-hulphond word ingezet tijdens therapie- en coachingsessies voor jongeren en volwassenen met gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of psychiatrische problematiek. Deze hulphond woont bij een therapiegastgezin waar hij gewoon ‘huishond’ is. Twee dagen per week is hij aan het werk op een van onze therapielocaties. Daar wordt hij door professionele therapeuten van Hulphond Nederland als co-therapeut ingezet om mensen te helpen die anders vastlopen in het dagelijks leven. De Therapie-hulphond en het gastgezin worden begeleid door gastgezinbegeleiders en periodiek getraind. De hond blijft in principe tot en met zijn pensioen bij het gastgezin wonen.