Onze supporters

De opleiding en inzet van onze hulphonden is alleen mogelijk dankzij de steun van onze supporters. Hieronder vallen niet alleen onze vele vrijwilligers, maar ook onze ambassadeurs, sponsoren en Raad van Toezicht. Op de onderstaande pagina’s vindt u meer informatie over deze supporters.