Vrijwilligers

Hulphond Nederland weet zich gesteund door bijna 600 geweldige vrijwilligers. Alleen dankzij hun betrokkenheid  is het mogelijk om mensen met een hulpvraag te helpen met de inzet van een hulphond. Onze vrijwilligers zetten zich van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat geheel belangeloos in voor het werk van onze stichting.

Gastgezinnen

Een groot deel van onze vrijwilligers is actief als gastgezin. Zo zijn er verspreid door heel Nederland pupgastgezinnen die de opvoeding en socialisatie van onze pups in hun eerste levensjaar verzorgen. Verder werkt Hulphond Nederland in toenemende mate met gastgezinnen die onze Therapie-hulphonden een warm thuis bieden. Ook zijn er gastgezinnen die voorzien in de kortdurende opvang van onze hulphonden of die de zorg op zich nemen voor een moederhond die enkele nestjes voor de stichting krijgt. Al deze gastgezinnen zijn nauw betrokken bij de opleiding en inzet van onze hulphonden.

Andere vrijwilligers

Naast de gastgezinnen weet Hulphond Nederland zich gesteund door een groot aantal andere vrijwilligers. Bijvoorbeeld onze kantoorvrijwilligers, hondenchauffeurs, vrijwilligers binnen het Kwispellezen-programma en de fietsvrijwilligers die ervoor zorgen dat onze hulphonden in opleiding extra beweging krijgen. Om het belang van ons werk bij verschillende stakeholders onder de aandacht te brengen, is een grote groep PR-vrijwilligers voor de stichting actief. Zij geven bijvoorbeeld gastlessen op scholen en verzorgen presentaties bij bedrijven, evenementen en verenigingen die Hulphond Nederland financieel steunen. Tenslotte zorgen vrijwilligers van het Hond-en-Hokje project ervoor dat de collectehokjes van Hulphond Nederland verspreid en beheerd worden.

Ook vrijwilliger worden?

Maakt u ook graag uw tijd en energie beschikbaar voor onze stichting? Lees hier over de verschillende mogelijkheden om vrijwilliger te worden.