Integriteitsbeleid en vertrouwenspersoon

Integriteit kan het vertrouwen in Hulphond Nederland maken of breken.

Het is dus belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers integer zijn. Hulphond Nederland heeft hiervoor regels en een gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te waarborgen. Deze staan beschreven in het integriteitsbeleid.

Evenals veel andere vrijwilligersorganisaties heeft Hulphond Nederland te maken met kwetsbare groepen.

Onder kwetsbare groepen verstaan we:

  • Minderjarigen
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen die zorg en hulp vragen of krijgen
  • Mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling
  • Mensen die een persoonsgebonden budget hebben
  • Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijk ondersteuning

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas vaak voor; ook binnen vrijwilligersorganisaties. Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren; als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten.

Daarom heeft Stichting Hulphond Nederland een vertrouwenspersoon benoemd waar vrijwilligers en externen terecht kunnen als zij daar behoefte aan hebben. Haar naam is Linda Zegers en zij is interim manager van het Expertise Centrum. Zij is te bereiken op 06-218 279 71 of l.zegers@hulphond.nl.