Keurmerken

CBF
Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat Hulphond Nederland zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen.

 

ISO 9001
Hulphond Nederland voldoet aan de ISO 9001-norm. Een onafhankelijke en deskundige certificeringinstelling heeft de dienstverlening en kwaliteit van onze stichting getoetst en op orde bevonden. Het ISO-certificaat is toegekend door TÜV Rheinland Nederland B.V.

 

Internationaal kwaliteitskeurmerk
Hulphond Nederland is in het bezit van de internationale accreditatie voor hulphondenorganisaties. De internationale koepelorganisatie Assistance Dogs International (ADI) verleende het kwaliteitskeurmerk voor het voldoen aan de door ADI gestelde kwaliteitsnormen.

De accreditatie procedure bestond uit een tweedaags bezoek aan het trainingscentrum van Hulphond Nederland in Herpen door een “assessor”. Deze speciaal opgeleide beoordelaar voerde gesprekken met cliënten, gastgezinnen en personeelsleden van alle afdelingen binnen de stichting. De assessor was aanwezig bij trainingen, werden verschillende honden in opleiding geobserveerd en werden de faciliteiten in de kennel geïnspecteerd. Voorafgaand aan het bezoek moest de stichting schriftelijk aantonen aan alle formele procedures te voldoen. Op alle onderdelen van de accreditatie procedure werd Hulphond Nederland zeer positief beoordeeld.

 

ANBI-Status
Stichting Hulphond Nederland wordt vanaf 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 809637741. De beschikking hiervoor is op 11 december 2007 afgegeven door de Belastingdienst. De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.

De leden van het bestuur/RVT genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De beloning van de directie voldoet aan de norm van Goede Doelen Nederland en wordt vermeld in de jaarrekening. Voor de beloning van personeel is de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing. Meer informatie vindt u in ons jaarverslag of op www.belastingdienst.nl.

 

Gedragscode voor Fondsenwerving IF
Hulphond Nederland volgt de gedragscode voor Fondsenwerving van het Instituut Fondsenwerving.

 

Animal Assisted Intervention International (AAII)
Hulphond Nederland is aangesloten bij Animal Assisted Intervention International (AAII). Dit is een samenwerkingsverband voor organisaties en professionals op het gebied van interventies met assistentie van dieren. De therapieactiviteiten die met inzet van hulphonden door de stichting worden verzorgd, zijn de basis voor het lidmaatschap bij AAII.