Medewerkers

Bij Hulphond Nederland zetten verschillende teams zich elke dag met veel enthousiasme en passie in om de opleiding en inzet van onze hulphonden mogelijk te maken.

Inkoop & Gastgezinbegeleiding

Trainers

Hondenverzorgers

Plaatsing Hulphonden

Therapie & Coaching

Directie

Staf & Secretariaat

Facilitair

Expertisecentrum

Fondsenwerving & Communicatie

Donateurwerving