Missie

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.

Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid en ingezet door deskundige trainers en therapeuten. Onze trainers zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Door middel van het Expertisecentrum onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!

Dierenwelzijn
Bij Hulphond Nederland hebben wij continue aandacht voor optimaal dierenwelzijn. Dit geldt zowel binnen het opleidingsproces van onze hulphonden als tijdens hun inzet voor mensen met een fysieke of therapeutische hulpvraag. Belangrijke pijlers binnen ons welzijnsbeleid zijn voeding en huisvesting, ontspanning en contact met soortgenoten, trainingsmethodieken, emotionele beleving, en aandacht en affectie. Wij zien het als onze voornaamste taak en verantwoordelijkheid om onze medewerkers, gastgezinnen en cliënten zodanig te begeleiden en te instrueren dat zij respectvol en zorgvuldig omgaan met de honden die zij onder hun hoede hebben.

De werkwijze en dienstverlening van Hulphond Nederland voldoet aan de wereldwijd erkende ISO 9001-norm voor kwaliteitsmanagement en is geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI), de internationale koepel voor hulphondenorganisaties. Onze stichting is daarnaast aangesloten bij Animal Assisted Intervention International (AAII), een samenwerkingsverband voor organisaties op het gebied van interventies met assistentie van dieren.

Steunen
Hulphond Nederland is van mening dat er geen financiële drempels mogen bestaan voor de aanvragers van een hulphond. Hulphonden worden dan ook tegen zo min mogelijke kosten ter beschikking gesteld. De gelden voor de opleiding en inzet van onze hulphonden worden bijeengebracht door donateurs, zakelijke sponsoren, serviceclubs en zorgverzekeraars, en komen uit giften, nalatenschappen en collectes. In het hoofdstuk Help mee presenteren we verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan de opleiding en inzet van onze hulphonden.

Meer informatie over Hulphond Nederland presenteren we in onze algemene brochure.

 Brochure Hulphond Nederland