Toegankelijkheid

Mensen met een hulphond zouden overal welkom moeten zijn. Dat is waar Hulphond Nederland voor staat. Wij zijn dan ook verheugd dat sinds 14 juli 2016 het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht is. Hierin is vastgesteld dat hulphonden altijd welkom zijn in openbare gelegenheden.

Op basis van artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) is het toelaten van hulphonden verplicht, tenzij dit een onevenredige belasting vormt voor de organisatie. Bijvoorbeeld als de aanpassing veel geld of inzet vraagt, of de aanpassing onveilig en niet uit te voeren is. De ondernemer moet dit aantoonbaar kunnen maken.

Sinds het VN-verdrag van kracht is, is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) aangepast:

  • Naast wonen, werk, onderwijs en openbaar vervoer gaat de wet sinds 2016 ook over goederen en diensten. Mensen met een beperking kunnen vragen om een ‘doeltreffende aanpassing’, zoals het toelaten van assistentiehonden als iemand daarom vraagt;
  • Sinds 1 januari 2017 staat in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid.

Bovendien kunnen hotels en restaurants hulphonden niet langer de toegang ontzeggen op grond van hygiëneregels. Sinds 1 april 2016 geldt namelijk een nieuwe Hygiënecode. Hier staat duidelijk vermeld dat hulphonden toegang moeten hebben tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants.

In de meeste ziekenhuizen zijn hulphonden gewoon welkom. Op sommige afdelingen is dat echter niet mogelijk vanwege infectiegevaar, zoals op de intensive care-afdeling.

Hulphond-in-opleiding
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ook onze hulphonden-in-opleiding en hun begeleiders overal toegelaten worden. Hierbij gaat het om trainers, gastgezinnen en gastgezinbegeleiders die met onze honden komen oefenen op locatie. Het is van groot belang voor de opleiding van de honden om te kunnen trainen op locaties waar zij met hun toekomstige baasjes ook zullen komen. Dit is echter niet per definitie vastgelegd in de wet. Indien toegang wordt geweigerd aan een hulphond-in-opleiding, adviseren wij om in overleg te gaan en/of te zoeken naar een alternatief.

Contact
Bij vragen rondom het thema toegankelijkheid kan altijd contact worden opgenomen met Hulphond Nederland. Gastgezinnen van hulphonden-in-opleiding die geweigerd worden, kunnen terecht bij de eigen gastgezinbegeleider. Cliënten met een gecertificeerde hulphond kunnen, naast de eigen cliëntinstructeur, tevens contact opnemen met Stichting Gebruikers Assistentiehonden.