Nalatenschap

Help mee
en doneer
Ga terug

Stel, u draagt Hulphond Nederland een warm hart toe en wilt de stichting ook na uw overlijden graag financieel ondersteunen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

Legaat

Een testament kan één of meerdere legaten bevatten. In een legaat wordt een organisatie of persoon aangewezen die bepaalde zaken krijgt. Het kan gaan om geld, maar ook om sieraden, kunstvoorwerpen of een huis. Als u voor Hulphond Nederland (RSIN 809637741) een legaat laat vastleggen, wordt de stichting legataris. De legataris is geen erfgenaam. De waarde van legaten wordt van de nalatenschap afgetrokken, voordat die wordt verdeeld over de erfgenamen.

Testament of erfgenaam

U kunt Hulphond Nederland (RSIN 809637741) benoemen tot enig erfgenaam of één van de erfgenamen. Dit betekent dat Hulphond Nederland na uw overlijden recht heeft op (een deel) van uw nalatenschap. Het is goed om te weten dat Hulphond Nederland over haar verkrijging geen erfbelasting is verschuldigd, in tegenstelling tot andere verkrijgers die 10% tot 40% belasting zijn verschuldigd.

 

Er zijn meerdere goede redenen om uw testament tijdig te laten vastleggen:

•U weet zeker dat uw wensen worden nageleefd.

•U voorkomt onduidelijkheid onder nabestaanden.

•U voorkomt dat u het later niet meer zelf kunt bepalen.

 

Wanneer u geen erfgenamen heeft en ook geen testament, gaat uw nalatenschap naar de fiscus. Een testament is altijd tussentijds door een notaris te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia Reijkers via fondsenwerving@hulphond.nl of 0486 – 42 27 23.