Dierondersteunde therapie en coaching

Help mee
en doneer

Honderdduizenden jongeren in Nederland zijn angstig of onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of last van psychiatrische problematiek. Ook veel volwassenen lopen tegen beperkingen en vraagstukken aan, waarmee ze in reguliere therapieën of coachingstrajecten niet verder komen. Hulphond Nederland reikt al deze mensen de helpende hand door middel van dierondersteunde therapie en coaching. Met de unieke combinatie van een professionele therapeut en een zorgvuldig geselecteerd dier helpen wij mensen die anders vastlopen in het dagelijks leven. Dit kan het eerste antwoord op een hulpvraag zijn of een vervolg op eerdere behandeltrajecten.

Zorgvragen

therapiecaching

Hulphond Nederland zet dieren in als co-therapeut bij hulpvragen met betrekking tot:

 • gedragsproblematiek
  (ass, adhd, add enzovoorts)

 • psychische problematiek

 • hechtingsproblematiek

 • pesten

 • verstandelijke beperkingen

 • sociale en emotionele vaardigheden

 • weerbaarheid

 • houding en non-verbale communicatie

 • ontwikkelingsproblematiek

 • authenticiteit en leiderschap

 • traumaverwerking

 • hooggevoeligheid

Honden en paarden

Hulphond Nederland gebruikt voor dierondersteunde therapie en coaching zowel honden als paarden. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide dieren. Zo reageren ze allebei sterk intuïtief met hun eigen zintuigen op je gemoedstoestand en non-verbale communicatie. Een verschil is onder andere dat een hond een jager is, terwijl een paard een prooi/vluchtdier is. Een paard heeft verbinding met zijn kudde nodig om te overleven. Ze communiceren non-verbaal met subtiele signalen en opereren op een ander gevoelsniveau. Waar een hond makkelijk te motiveren is met beloning, zoekt een paard in een mens vooral naar oprechtheid en authenticiteit. Dit betekent namelijk “veiligheid” voor een paard. Een paard wil zich verbinden en kan je vertrouwen wanneer je jezelf bent.

Paarden worden vooral ingezet bij leerdoelen met betrekking tot non-verbale communicatie, omgaan met emoties, weerbaarheid, bewustwording van persoonlijke ruimte, contact toelaten en verbinding aangaan. Honden worden vaak ingezet bij leerdoelen met betrekking tot verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en aangeven van grenzen. Honden en paarden kunnen binnen een therapietraject complementair aan elkaar zijn. De therapeut kiest samen met jou heel bewust voor een hond of een paard, of voor een combinatie hiervan. Dit hangt af van de gezamenlijk gestelde doelen en je persoonlijke wensen en hulpvraag.

Therapie met paarden

Schermafbeelding 2017-10-17 om 18.06.08
Brochure bekijken

Aanvragen therapie


Vragen?

E-mail: info@hulphond.nl
Tel: 0486 – 41 18 78

 

Traject met gekwalificeerde therapeuten

Een therapie- en coachingtraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een intake
 • afstemming met andere betrokken hulpverleners
 • een stappenplan
 • tien therapie- en coachingsessies
 • verschillende evaluatiemomenten.

De therapeuten van Hulphond Nederland zijn ervaren en gekwalificeerde hulpverleners en hebben intern een opleiding gevolgd over het gedrag van honden en/of paarden. Ze zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, het beroepsregister voor SKJprofessionals in de jeugdsector.

 

 

 

Duur, kosten en locatie

Het therapie- en coachingtraject duurt circa drie maanden en kost € 960,-. Hulphond Nederland is een non-profit organisatie en kan het traject mede dankzij de steun van donateurs en sponsoren tegen kostprijs aanbieden. De Therapie-hulphonden van Hulphond Nederland worden niet thuis geplaatst bij cliënten, maar door onze therapeuten ingezet tijdens therapie- en coachingsessies.

Therapie- en coachingsessies vinden binnen en buiten plaats op verschillende locaties in Nederland: Arnhem, Doetinchem, Eefde, Herpen, Heumen, Hoenderloo, Oldenzaal, Oss, Schiedam, Ubbergen/Nijmegen, Wageningen en Weesp. Hulphond Nederland werkt hiervoor samen met jeugdzorg- en GGZ-instellingen en diverse maneges.

Ervaringen

“Yuè-Lánn voelt een grote angst voor anderen en het onbekende, waardoor ze niets durft en gewoonweg niets kán zeggen. Ze is enorm faalangstig en vraagt veel bevestiging van ons als ouders. Door therapie met hulphonden is ze zelfverzekerder geworden. Hoewel ze nooit ergens heen wil, verheugt ze zich altijd op de therapielessen. In het gezelschap van de hulphonden is ze zekerder van zichzelf en weet: ik kan het wel. Ik mag er zijn.”
Nicole, moeder van Yuè-Lánn

“Yvonne heeft angstaanvallen. Sinds zij de therapie en coaching volgt, maakt ze grote stappen voorwaarts. Ze heeft minder aanvallen en de aanvallen die ze krijgt, duren korter. Ons gezin, maar bovenal Yvonne, heeft heel veel baat bij de therapie en coaching van Hulphond Nederland.”
Marie José, moeder van Yvonne