Hulphond Nederland breidt therapieprogramma uit met paarden

Help mee
en doneer
Ga terug

Inzet paarden logische aanvulling op therapie en coaching met hulphonden

Hulphond Nederland voegt de inzet van paarden toe aan haar succesvolle programma voor dierondersteunde therapie en coaching. Binnen dit programma werken ervaren therapeuten met speciaal opgeleide Therapie-hulphonden om mensen met gedrags- en psychische problemen meer zelfvertrouwen te laten opbouwen en hun zelfbeeld te versterken. Therapie met paarden vormt hierop een logische aanvulling. “Paarden zijn zeer sensitief en spiegelen, net als honden, onze gemoedstoestand en ons gedrag. Een paard reageert op onze innerlijke belevingswereld en wie we in de kern zijn. Met de inzichten die cliënten krijgen tijdens therapiesessies met paarden kunnen onze therapeuten nog meer maatwerk bieden bij uiteenlopende hulpvragen.”, aldus Eric Bouwer, algemeen directeur. Het gaat dan bijvoorbeeld om adhd/add, traumaverwerking, een licht verstandelijke beperking, omgang met emoties, weerbaarheid of pestproblematiek. Nu de pilotfase is afgerond, zal Hulphond Nederland de komende tijd therapie met de inzet van paarden aanbieden bij een aantal maneges waar de stichting mee samenwerkt.

Nieuw perspectief
Honderdduizenden mensen zijn angstig of onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen, burn-out, ontwikkelingsachterstanden of last van psychiatrische problematiek. Hulphond Nederland biedt uitkomst met dierondersteunde therapie en coaching. Dit kan een eerste antwoord op de hulpvraag zijn of een vervolg op eerdere behandeltrajecten. Omdat de toegepaste methode is gericht op leren door ervaren, wordt in relatief korte tijd veel bereikt. In 75% van de gevallen leiden tien therapie- en coachingsessies met een hulphond en/of paard al tot een oplossing van de hulpvraag en daarmee tot een nieuw perspectief.

Onderscheidend verlengstuk
Hulphonden en paarden fungeren als een onderscheidend verlengstuk van de therapeuten van Hulphond Nederland. Tijdens de therapiesessie reageert een hond of paard op het innerlijk, de overtuigingen en gemoedstoestand van de cliënt. Dit doet hij zonder (voor)oordeel. Paarden en honden leven in het moment en spiegelen ons gedrag op basis van hun zintuigen en intuïtie. De therapeuten herkennen en duiden het gedrag en vertalen dit samen met de cliënt naar alledaagse situaties. Daarbij gaan zij heel nadrukkelijk uit van wat de cliënt wél kan. Zij verleggen de focus van problemen naar mogelijkheden en oplossingen. Tijdens de therapie en coaching wordt ook de leefomgeving van de cliënt bij het proces betrokken, zoals ouders, familieleden en vrienden.

Ervaren therapeuten
Een therapie- en coachingtraject bestaat uit een intake, afstemming met andere betrokken hulpverleners of leefomgeving, een stappenplan, tien therapie- en coachingsessies met hulphonden of paarden en verschillende evaluatiemomenten. Het traject duurt circa drie maanden en kost € 960,-. Hulphond Nederland is een non-profit organisatie en kan het therapie- en coachingtraject mede dankzij de steun van donateurs en sponsoren tegen kostprijs aanbieden. De therapeuten van Hulphond Nederland zijn ervaren en gekwalificeerde hulpverleners en hebben een opleiding in het gedrag van honden of paarden gevolgd. Ze zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Samenwerking met jeugdzorginstellingen
Hulphond Nederland is in 2012 bij gespecialiseerde jeugdzorginstellingen begonnen met haar dierondersteunde therapie en coaching. Sindsdien zijn honderden jongeren geholpen tijdens sessies met Therapie-hulphonden. De stichting verzorgt therapie en coaching zowel in samenwerking met diverse jeugdzorg- en GGZ-instellingen, als direct voor particulieren. Hulphond Nederland is de eerste organisatie in Nederland die op deze wijze en in deze schaalomvang therapie en -coaching met de inzet van dieren verzorgt.