Honden en paarden

Hulphond Nederland gebruikt voor dierondersteunde therapie en coaching zowel honden als paarden.

Paarden worden vooral ingezet bij leerdoelen met betrekking tot non-verbale communicatie, omgaan met emoties, weerbaarheid, bewustwording van persoonlijke ruimte, contact toelaten en verbinding aangaan. Honden worden vaak ingezet bij leerdoelen met betrekking tot verbale communicatie, probleemoplossend vermogen en aangeven van grenzen.

Honden en paarden kunnen binnen een therapietraject complementair aan elkaar zijn. De therapeut kiest samen met jou heel bewust voor een hond of een paard, of voor een combinatie hiervan. Dit hangt af van de gezamenlijk gestelde doelen en je persoonlijke wensen en hulpvraag.